Sähkötupakka savukkeita terveellisempää

Sähköinen tupakka aiheuttaa vähemmän kuolemaan johtavia sairauksia kuin perinteinen savuke, tutkimukset osoittavat. Nikotiinia sisältävä sähkötupakka ovat Iso-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan huomattavasti terveellisempiä kuin perinteiset, tervaa ja nikotiinia sisältävät savukkeet. Tutkimus osoitti, että käyttäjän välittömässä keuhkotoiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia ja myös sekä sydän että verenkuva säilyy ennallaan. Koska sähkötupakka ei muodosta savua vaan höyryä, tutkijat pitivät tuotetta turvallisempana etenkin passiivista tupakointia ajatellen. Sähköisistä savukkeista ei vapaudu ympäristöön haitallisia kaasuja, joiden on aiemmissa tutkimuksissa osoitettu olevan vaarallisia esimerkiksi tupakoijan savuttomille perheenjäsenille.

Kiistaa vaikutuksista

Sähkötupakka on koko olemassaolonsa ajan jakanut terveysalan asiatuntijat kahteen leiriin sekä Suomessa että maailmalla. Osa suhtautuu tuotteeseen kriittisesti: vastustajat painottavat, että terveydellisiä vaikutuksia ei ole vielä tutkittu riittävästi, joten e-savuketta on siitä syystä pidettävä kyseenalaisena. Kannattajien mukaan väitteet ovat sen sijaan sekä perusteettomia että liioiteltuja - aihetta on kyllä tutkittu riittävästi, mutta haittoja ei ole löydetty. Sähkötupakan suosioon kiista ei ole vaikuttanut. Käyttö on viimeisen kahden vuoden aikana lähes viisinkertaistunut esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa käyttäjiä oli 2015 lopulla jo lähes kolme miljoonaa. Perinteisiä savukkeita polttelevien määrä on vastaavasti laskenut: Britanniassa tupakoitsijoita on enää alle viides aikuisikäisestä väestöstä.

Suomessakin kauppoihin?

Suomessa nikotiinia sisältävien sähkötupakoiden myynti kiellettiin heinäkuussa 2008, koska Lääkelaitoksen mukaan sähkötupakka voidaan luokitella lääkevalmisteeksi. Hallitus on kuitenkin valmistellut lakiehdotusta, jonka mukaan nikotiinia sisältävät sähkösavukkeet tulisivat myyntiin perinteisen tupakan rinnalle tulevaisuudessa.

LÄHDE: Iltalehti


Tutkimus: sähkötupakka auttaa lopettamaan

Perinteistä tupakkaa polttavat saavat e-savukkeesta apua lopettamiseen, paljastaa englantilaistutkimus. Iso-Britannian hallituksen alla toimivan, Public Health England -tutkimuslaitoksen (PHE) mukaan sähkötupakka on jopa 95% turvallisempaa kuin perinteinen savuke. Tutkijat osoittivat, että e-savuke on yhtä tehokas, ellei tehokkaampi, tupakoinnin lopettamisessa kuin tähän saakka suosiota saavuttaneet nikotiinilaastarit sekä muut nikotiinia korvaavat tuotteet. PHE:n raportti kumosi useita väitteitä e-savukkeiden vaarallisuudesta ja asiantuntijoiden mukaan sähkötupakka on huomattavasti turvallisempaa kuin aiemmin on uskottu. Käyttöön tulisikin siitä syystä kannustaa etenkin viranomaisten taholta, brittitutkijat uskovat.

Ei lisää tupakointia

Britanniassa vuoden 2015 loppupuolella julkistetun raportin mukaan sähkötupakka soveltuu hyvin perinteisestä tupakasta eroon pyrkiville. Siitä syystä tuotteella on viranomaisten mukaan laajaa kansanterveydellistä vaikutusta jopa siinä määrin, että e-savukkeita tulisi olla saatavilla myös reseptin avulla, nikotiinilaastareiden mukaisesti. Monet käyttävät e-savukkeita perinteisen tupakan rinnalla ja terveysviranomaisten tulisi raportin mukaan kannustaa sähköisen tupakan käyttöön. Tutkijoiden mukaan Euroopassa käyttö on yleisesti ottaen lisääntynyt huomattavasti ja asiantuntijat ennustavat, että sähkötupakka ohittaa suosiollaan perinteisen savukkeen hyvinkin pian. Sähkösavukkeita pidetään osasyynä siihen, että perinteisen tupakoinnin suosio on laskenut. Brittitutkijat kumosivat myös väitteet, joiden mukaan sähkötupakka on monelle portti varsinaiseen tupakointiin. “Ei ole olemassa todisteita väitteille, joiden mukaan sähkötupakointi houkuttelisi aiemmin tupakoimattomia käyttämään perinteisiä savukkeita”, raportti toteaa.

LÄHDE: Public Health England

3 faktaa sähkötupakasta

Sähkötupakan käyttö on lisääntynyt viime vuosina huimasti, mutta mitä e-savukkeesta tiedetään?


Halvempaa kuin perinteinen savuke

Perinteisen tupakan hinta on noussut lähes kaikkialla esimerkiksi tuotteeseen liitettyjen verojen muodossa. Sähkötupakka on kuitenkin perinteisiä savukkeita huomattavasti halvempaa: yksi sähkösavuke kestää huomattavasti pidempään kuin perinteinen tupakka. Sähkötupakkaa voi tilata nopeasti, edullisesti ja vaivattomasti verkosta, kun taas huomattavasti kalliimpien, perinteisten savukkeiden kohdalla se ei tämänhetkisen lainsäädännön puitteissa ole mahdollista.

Auttaa tupakoinnin lopettamisessa

Iso-Britanniassa, jossa sähkötupakka on saavuttanut huiman suosion, on vaadittu e-savukkeita perinteisten tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettujen tuotteiden - kuten esimerkiksi nikotiinilaastareiden - rinnalle. Sähkötupakalla on tutkimusten mukaan positiivinen vaikutus perinteisen tupakoinnin lopettamiseen. Moni on sähkötupakkaan tutustuessaan vähentänyt perinteistä tupakointia huomattavasti tai lopettanut kokonaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sähkötupakka voi auttaa lopettamisessa jopa silloin, kun käyttäjä ei edes aktiivisesti suunnittele lopettavansa perinteistä tupakointia.

Terveellisempi kuin tupakka

Iso-Britanniassa vuoden 2015 lopulla valmistuneen tutkimuksen mukaan sähkötupakka on jopa 94 prosenttia terveellisempi kuin perinteinen savuke. Sähkötupakalla ei tutkijoiden mukaan ole perinteisen tupakan kaltaisia terveysvaikutuksia esimerkiksi sydämeen tai verenpaineeseen. Vastoin yleisiä uskomuksia, tutkimus osoitti myös, että sähkötupakka ei lisää nuorten tupakointia, eikä sitä pidetä niin sanottuna porttina perinteisen savukkeen käyttöön. Brittiviranomaiset totesivatkin, että sähkötupakan positiiviset vaikutukset jäävät usein negatiivisen uutisoinnin varjoon.

Kiellot rajoittavat sähkötupakoitsijaa

Sähkösavuke on todettu tavallista tupakkaa terveellisemmäksi. Yhdysvalloissa e-savuke-aktivistit vaativat nyt säädösten poistamista.

Suomessa nikotiinia sisältäviä sähkösavukkeita voi tilata vain ulkomailta internetin välityksellä. Yhdysvalloissa e-savukkeita on tarjolla laajalti, mutta itse tuotteen käyttöön on liitetty valtava määrä kieltoja. Sähkötupakka on luokiteltu samanlaiseksi tuotteeksi kuin perinteinen tupakka: e-savuketta ei Yhdysvalloissa saa tuprutella tiloissa, joissa ei muutoinkaan saa polttaa. Sähkötupakan ostoon on määrätty sama ikäraja, kuin perinteisessä tupakassa. Näin siitäkin huolimatta, että suurin osa amerikkalaisista viranomaisista pitää e-savuketta perinteistä tupakkaa terveellisempänä. Tilanne on sähkötupakan puolesta kampanjoivien mielestä kummallinen siksi, että Yhdysvalloissa kuolee vuosittain lähes puoli miljoonaa ihmistä perinteisen tupakan käytöstä johtuviin sairauksiin.

Ikärajat pois

Koska tuoreet tutkimukset ovat osoittaneet, että sähkötupakkaa ei voida pitää niin sanottuna porttina perinteiseen tupakanpolttoon, tuotteen puolesta kampanjoivat ovat vaatineet käytön ikärajojen poistoa. Sähkötupakka on yksittäinen tuote, jonka käytöllä ei ole yhteyttä tavalliseen tupakkaan, joten siihen liittyvät ikärajat tulisi joko poistaa tai miettiä uudelleen. -Miten on mahdollista, että laastarissa myytävää nikotiinia voivat ostaa kaikki, mutta sama aine eri paketissa on kielletty, kysyy Yhdysvaltain hallituksen terveysvirastossa työskentelevä Mitch Zeller Rolling Stone -lehden haastattelussa.

Markkinat murtuvat

Tilannetta vaikeuttavat perinteisen tupakan valmistajat, jotka pelkäävät sähkötupakan syövän osan kymmenien miljardien arvoisesta markkinapotista. Monet perinteistä tupakkaa valmistavat yritykset ovat esimerkiksi Yhdysvalloissa äänekkäästi kampanjoineet sähkötupakointia vastaan. Perinteistä tupakkaa valmistavat yritykset ovat myöntäneet, että sähkötupakka on tuntunut vuosituloksessa. Osa perinteistä tupakkaa myyvistä yrityksistä ovat nujertaneet tiukkaa kilpailua tuomalla markkinoille oman sähkötupakkansa - asiantuntijat uskovatkin, että se on ainoa tapa kilpailla kovaa vauhtia suosiotaan kasvattavaa sähkötupakkaa vastaan.