Nikotiinipussit vapaille markkinoille Suomessa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea teki huhtikuun alussa päätöksen, ettei nikotiinipusseja enää luokitella lääkevalmisteiksi, kuten aiemmin oli tehty. Käytännössä päätöksestä seurasi se, että kaikki kyseiset tuotteet, myös vahvat nikotiinipussit ovat nyt vapailla markkinoilla Suomessa.

Nikotiinipussi on annospussi, joka sisältää nikotiinia, mutta ei tupakkaa. Ennen Fimean tekemää päätöstä vahvat nikotiinipussit, jotka sisältävät yli neljä milligrammaa nikotiinia oli luokiteltu lääkeaineeksi. Suomen lainsäädännön mukaan lääkeaineeksi luokiteltua tuotetta saa tilata vain reseptillä. Tämän vuoksi siis myös vahvojen nikotiinipussien tilaaminen Suomeen vaati lääkereseptin.

Fimean uudistuksen jälkeen reseptivaatimus poistui ja tarjosi samalla vapauden kaikenlaisten nikotiinipussien markkinointiin riippumatta niiden vahvuudesta tai tilausmäärästä. Tällä hetkellä kaikki kuluttajat voivat siis ostaa tai tilata nikotiinipusseja rajoituksetta, laillisesti suoraan lähikioskilta tai verkkokaupasta.

Myös tulli muutti valvontaansa nikotiinipussien maahantuonnissa

Myös Suomen tulli reagoi heti Fimean päätökseen. Koska nikotiinipussit eivät Fimean linjauksen myötä enää kuulu lääkeaineisiin, eivät niitä koske myöskään lääkeaineiden maahantuontirajoitukset. Tämä tarkoittaa, ettei tullilla enää ole velvollisuutta valvoa maahantuontia 4.4.2023 alkaen. Huhtikuun alusta lähtien tulli onkin käsitellyt nikotiinipusseja samoin kuin mitä tahansa muuta maahan tuotavaa kulutustavaraa.

Aiemmin nikotiinipussit, jotka sisältävät yli neljä milligrammaa nikotiinia, kuuluivat rajoitusten piiriin. Rajoitusten mukaisesti kerralla sai tuoda maahan ainoastaan määrän, joka vastasi kolmen kuukauden käyttöä. Maahantuonti onnistui ainoastaan reseptin tai muun voimassa olevan tuontiluvan avulla.

Tulli valvoo tarkasti kaikkien lääkeaineiksi luettujen tuotteiden maahantuontia. Valvonnan seurauksena tulli joutuikin takavarikoimaan tai ottamaan haltuunsa laittomasti maahantuotuja nikotiinipusseja. Takavarikoista ja laittomista maahantuonneista aiheutui myös tarkempia tutkimuksia siitä, mihin tarkoitukseen pusseja tuotiin maahan ja mistä vahvat nikotiinipussit oli hankittu.

Fimean päätöksen myötä kauppiailla on nykyään lupa myydä nikotiinipusseja normaaleissa kaupoissa tai verkkokaupoissa haluamiaan määriä ilman erityistä myyntilupaa. Nikotiinipussien maahantuonti ja tilaaminen ulkomailta Suomeen on nyt mahdollista täysin ilman tullin valvontaa. Eikä tilausten määriä tai nikotiinipussien vahvuuksia valvo kukaan.

Fimean päätös ei kuitenkaan koske nuuskan maahantuontia. Nykyisen lainsäädännön mukaisesti nuuskaa voi tuoda Suomeen päivässä enintään yhden kilon verran.

Sosiaali- ja terveysministeriö yllättyi Fimean päätöksestä

Markkinoilla on tänä päivänä paljon erilaisia nikotiinivalmisteita, ja yksi näistä on nikotiinipussit. Fimean arvion mukaan nikotiinipusseja käytetään nykyään pääosin huvikäytössä lääkkeenomaisen käytön sijaan. Näin ollen nikotiinipussien luokittelu lääkeaineeksi nikotiinimäärän perusteella ei enää ollut Fimean mukaan perusteltua. Fimean ylijohtaja Eija Pelkosen mukaan nikotiinipussien valvonta on jatkossa hyvä sisällyttää tupakkalainsäädäntöön.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan tupakkalainsäädännön uudistusta. Siihen sisältyy nikotiinipussien käytön kieltäminen ja maahantuonnin rajoittaminen. STM:n tavoitteena on saada tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö loppumaan Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriölle Fimean päätös tuli täytenä yllätyksenä. Se ryhtyikin päätöksen kuultuaan välittömästi kiirehtimään tupakkalain muutosta. Tavoitteena on säädellä nikotiinipussituotteita samaan tapaan kuin tupakkaa sisältäviä perinteisiä nuuskia. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että lakimuutoksen voimaantultua niin nikotiinipusseilla kuin nuuskallakin olisi samat myynti- ja maahantuontirajoitukset. Tällä hetkellä yli 18-vuotiaat yksityishenkilöt saavat tuoda nuuskaa Suomeen kilon vuorokauden aikana.

Nikotiinipussien täyskielto vai säätely

Sosiaali- ja terveysministeriön kaavaileman uuden tupakkalainsäädännön myötä sekä nikotiinipussien myynti että maahantuonti olisi täysin kiellettyä. Tämän seurauksena nikotiinipusseja koskeva liiketoiminta siirtyisi pimeille markkinoille, joissa myös nuuskan myynti- ja markkinointi tapahtuu. Nuuskaa myydään muun muassa sosiaalisen median ryhmissä, joissa määriä ei valvota eikä ostajien ikää tarkisteta.

Nikotiinipussien täyskielto kuulostaa oudolta myös siinä mielessä, että luvallisessa iässä olevat yksityishenkilöt voivat ostaa tavallista tupakkaa normaaleista kaupoista. Tämän vuoksi monet miettivätkin, että eikö säätely olisi järkevämpi tapa myös nikotiinipussien myyntiin.

Tällä hetkellä kuitenkin niin kauan kuin vahvat nikotiinipussit laki ei ole astunut voimaan, on nikotiinipussien myynti Suomessa sallittua.

Nikotiinipussit rinnastetaan usein virheellisesti nuuskaan

Nikotiinipussit ovat suosittu vaihtoehtoinen nikotiinivalmiste. Ne rinnastetaan kuitenkin usein virheellisesti nuuskaan. Suurin ero nikotiinipussien ja nuuskan välillä on se, että nikotiinipussit eivät sisällä lainkaan tupakkaa.

Nikotiinipusseja käytetään tänä päivänä apukeinona tupakan lopettamisessa. Monet ovat kokeneet sen jopa parempana keinona kuin nikotiinipurukumin. Tässä on myös yksi hyvä syy siihen, minkä vuoksi suunniteltu lakiuudistus ei olisi hyvästä. Jos monelle hyödyllinen tuote kielletään tyystin ja sen hankita siirtyy hämärille vesille, etsitään tupakoinnin lopetukseen muita vähempitehoisia tai epäterveellisempiä keinoja.

Samankaltaiset artikkelit